Maria Högalids skolkoloni

Fotografier från 1949, 1950, 1955, 1996 och 2012

Sanda skolkoloni från1920 talet som nu lämnats åt sitt öde.

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Bo Nordstrand